- Alla människor har unika egenskaper och kan bidra om de tas tillvara på
- Engagerade medarbetare och team är mer kreativa och attraktiva
- Alla vill bidra, känna sig betydelsefulla och delaktiga om bara kulturen uppmuntrar det
- Goda möten med gemensam målbild, tydlig struktur och uppmuntrande klimat frigör      kreativitet och engagemang
- Det behövs bara goda vanor och en process som alla tror på och känner ansvar för.
Det är en process som gynnar alla – En process jag vill bidra till!
pjasdfåasfåsa
Utbildningar och skills som har särskild betydelse:
- Certifierad coach, ICF
- Diplomerad Ledarskapscoach, Coachstjärnan
- Advanced Coach Program, Coachstjärnan
- Diplomerad coach, Coachstjärnan
- Utbildad kursledare inom ACT (Acceptance & Commitment Training), Livskompass
- Workshop-ledare, KravXperts
- Certifierad för DISC-analys, Ensize
- Certifierad för Gruppanalys (TeamEvaluator), Ensize
- Certifierad för Ledarskapsanalys (Bumerang 360), Ensize
- IHM-business School (marknadsekonom)
- UGL, ledarskapsutbildning, Core Code
- Föreläsare och musiker
Back to Top