Professionell coachning
Jag arbetar med att utveckla människors ledarskap, från det personliga perspektivet (vem är jag - vad vill jag - vart ska jag), ledarskapet av andra till att utveckla gruppens förmåga att lyckas tillsammans. Nyckeln till framgång är att lyfta fram kraften ochj egenskaperna och vi besitter som individer för att skapa konkret förbättring och utveckling.
Exempel på grupputveckling
Framgångsrik förändring kräver självinsikt, förståelse och engagemang samt en god process som bidrar till att gruppen tar små men tydliga steg i rätt riktning. Avgörande för framgång är att ni som uppdragsgivare tar ägarskap av processen så att de nya goda vanorna blir en naturlig del av verksamheten och kulturen.
Med stöd av t.ex. "DISC-analys" dvs. analys av beteendemönster och drivkrafter (samt eventuellt även "Team evaluator") hjälper jag er att jobba mot ett önskat läge med goda vanor, bättre flow och mer positiv energi.
Upplägget kan naturligtvis skräddarsys. Enligt min erfarenhet är workshops ett bra forum för att aktivera processen som syftar till att skapa engagemang och delaktighet, dvs etablera ett öppet sinne inför fortsättningen. Nedan visas tre motivationspaket  jag rekommenderar för att komma igång.
Motivationspaket - Stort
3 workshops à 1,5 timme
Individuella uppgifter mellan sessionerna
1 uppföljningsworkshop + handlingsplan
Motivationspaket – Mellan
2 workshops à 1,5 timme
Individuella uppgifter mellan sessionerna

Motivationspaket – Litet
1 workshop à 1,5 timme
Individuella uppgifter att arbeta vidare med

Du kanske också är intresserad av

Back to Top